AXULAR ELKARTEAN DAGOEN KULTURAREN GAINEKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN DE TEMAS CULTURALES DE LA SOCIEDAD AXULAR2011-12-11

EUSKAL NORTASUN AGIRIA (E.N.A.)

Hemen gure nortasun agiria, euskaldunon nortasun agiria, nola lortu azaltzen dizuegu:

1. ENA eskatzeko baldintzak
ENA eskatzeko, ondorengo baldintzetako bat gutxienez bete behar da:
 • Euskal Herrian jaioa izatea, edo
 • azken urte osoan Euskal Herrian erroldatuta egotea, edo
 • euskal herritar baten ezkontidea, seme-alaba izatea edo,
 • euskalduna izatea: euskaraz hitz egin, irakurri eta idazteko gai izatea.
Solicita tu documento de identidad vasco.

1. Condiciones para poder solicitar el ENA
Para poder solicitarlo, por lo menos dbes de cumplir una de estas condiciones:
 • Haber nacido en Euskal Herria, o
 • llevar un año empadronado en Euskal Herria, o
 • estar casado/a con un vasco, ser hijo o hija, o
 • ser euskaldun: hablar euskara, y ser capaz de leer y escribir en euskera.
Hemen duzu bete behar duzun papera edo agiria/aqui tienes el documento que hay que rellenar y enviar.


1. Egiteko urratsak

 • Idatzi datuak MAIUSKULAZ eta ARGI
 • Itsatsi argazki TXUKUN bat eta izenpetu dagokion eremuan, kanpoan ez.
 • Zure beste agiri bat fotokopiatu eta erantsi ( udalaren errolda agiria, familia liburua, gidatzeko baimena, ...)
 • ORDAINKETA.Sartu 15 €, abonu agirian zure izena jarriz, ondoko kontuan: ENA Euskadiko Kutxa 3035/0057/95/0570038687. Ipar Euskal Herrian: 15 € igorri, ENA elkartearen izenean.
 • Inprimakia, fotokopia eta ordainketaren agiria ENAko egoitzara bidali edo ordezkaritza batean aurkeztu. Sei astetara POSTAZ jasoko duzu etxean.

1. Pasos para solicitarlo

 • Escribe los datos en MAYUSKULA y CLARO. 
 • Pega una foto buena y firma en el sitio correspondiente, no fuera.
 • Fotocopia otro documento tuyo y adjúntalo ( padrón municipal, libro de familia, carné de conducir, ...)
 • PAGO. Ingresa 15 €, poniendo el ingreso de abono a tu nombre, en la siguiente cuenta: ENA Euskadiko Kutxa 3035/0057/95/0570038687. Ipar Euskal Herrian: envía 15 € , a nombre de la sociedad ENA.
 • El impreso, la fotocopia, y el documento de pagoenvíalo a la sede de ENA o preséntalo en una sucursal.  En seis semana lo recibirás en tu casa por CORREO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario